Saturday, February 15, 2014

Thơ Đinh Cường Bài tặng Nguyễn Quang Chơn- Nguyễn Quang Chơn 
ảnh Nguyễn Sông Ba 
Đàlạt 11 – 2013


Bạn gởi thăm từ iPhone
đã về ĐàNẵng hay trong SàiGòn 

đêm nay Nguyên Tiêu trăng tròn
mà đây lạnh quá mai còn tuyết rơi

nên trăng không thấy giữa trời
thì thôi thấy ở lòng người Minh Tâm  

những ngày lang bạt đồi thông
sớm mai Đà Lạt tối vòng Lạc Lâm

trưa Sơn Núi ra võng nằm
gặp nhau lại tiếng cà lăm chưởi thề

Đại Lào mấy dặm sơn khê
khuya đèo Dran gió bốn bề lạnh căm

đêm nay là đêm trăng rằm
trời nhiều mây phủ trăng nằm ngủ thôi

tôi tìm trong lễ Tình Yêu
có Tình Bạn quý. còn nhiều cuộc vui …


Virginia, Feb. 14, 2014
Đinh Cường    Minh Tâm

    phác thảo đinhcường qua
    bản vẽ làm hư mái tóc của Ng. Quang Chơn
Sơn Núi - Nguyễn Quang Chơn

Đại Lào - Blao 11 - 2013
Ảnh Nguyễn Sông Ba

*NQC và A Sơn Núi cùng một chỉ tay như nhau. Bàn tay chữ nhất. Nhưng anh Sơn bảo tay tau là số một. Tay mi là số không. Tay tau là bốc cơm. Tay mi là bốc...,

Nguồn: blog trần thị nguyệt mai