Monday, February 9, 2015

Bức vẽ Modigliani


Phone reo. Trần Phương Kỳ hỏi ông ở đâu?
Mấy thằng đang nhậu. Nhắc đến ông...

Quán cuối năm thật đông
Góc bàn có hoạ sĩ Vũ Dương, nhà văn Trần Trung Sáng, Trần Phương Kỳ và một cô nhà báo trẻ chưa quen...

Chuyện gần chuyện xa chuyện nhớ chuyện quên...
Đến những người bạn ở xa tít tắp
Đến chuyện văn nghệ quê nhà...

Và lại vẽ làm quen
Giấy, chì, than vẽ chân dung cô nhà báo 
Mái tóc dài suối chảy
Cô nàng mừng có tranh treo đón Tết...


Rượu Vodka thơm ngon
Ấm đêm cuối năm
Một cô bé phục vụ ngang qua
Các anh bỗng ồ: Modigliani!
Bởi cái cổ dài da trắng...
Như thiếu nữ của ông và của ĐC
Vậy là tôi lại vẽ,
Cái cổ dài da trắng
Của cô gái trẻ, cuối năm
Cô gái của Modigliani hay của Đinh Cường hay của nghệ thuật...

Biết đã là bức vẽ cuối của năm chưa???

ĐN, đêm 9.2.15
NQC