Saturday, August 11, 2018

thủ đô

Quay về thăm lại thủ đô

Vẫn sông Hồng đỏ với hồ Gươm xanh (*)

Phố xưa xe ngựa gập gềnh

Phố nay xáo xác thập thành lao nhao!...


Hà nội là Hà nội nào (**)

Thần thiêng xưa có còn vào được không?

Lang thang giương mắt một vòng

Về nằm thở dốc mà lòng thất kinh!


NQC

Hà nội 8.8.18

(*) "dạ thưa xứ Huế bây giờ, vẫn còn núi Ngự bên bờ sông Hương" (BG)

(**) "vạn niên là vạn niên nào. Thành xây xương lính hào đào máu dân" (Ca dao)