Wednesday, October 18, 2017

Tử sinh


Hôm nay, đã 4 tháng rồi

Kể từ 4 phút bỏ đời đi hoang

Tưởng như được thấy thiên đàng

Tưởng quên được cõi bẽ bàng nhân gian...


Ngờ đâu mở mắt bàng hoàng. Thấy em. thấy bạn. thấy ngàn trùng xô!...


Để rồi 4 tháng hư vô

Đời trăm năm cũng ầm ào vây quanh

Nắng mưa rộn rã trăm ngành. Dẫu bao duyên phận cũng đành tịch liêu....


Mưa rơi gọi gió liêu xiêu

Hoang vu rồi cũng đánh liều cuộc chơi! 

Ngựa hoang xếp vó bên đồi

Chim bay mõi cánh giữa trời gió mây

Tử sinh một kiếp còn đây

Giơ tay thắp ngọn nến, lay bóng người!....


NQC

18.10.17, nhớ ngày 18.6.17


NQC, Self portrait, sơn dầu bằng ngón tay cái