Wednesday, April 16, 2014

Bài thơ muộn (*)

Đến bệnh viện thăm bạn
Mới thấy đời vô thường
Mới tháng này năm trước
Ngày sách, rộn sân trường (* *)

Chừ bạn ngồi im ắng
Nén nỗi đau thân hình
Với tường bệnh viện trắng
Từng khắc giây  mong manh...

Nhớ ngày xưa thầy Dũng
Đời phong lưu tài hoa
Học trò và bè bạn
Tháng ngày rộn tiếng ca...

Cũng có đâu khác lạ
Vẫn là Dũng đó mà
Đôi mắt vẫn to sáng
Chỉ thân gầy xót xa

Rồi ai cũng vậy thôi
Đời người sinh, lão, bịnh
Mai mốt đây tôi bịnh
Liệu so được bình sinh?

Thôi vui đi bạn nhé
Bạn đã an lạc rồi
Một năm, một tháng nữa
Cũng hư không mà thôi

Chừ về tôi niệm Phật
Cho bạn vui đời thường
Mốt mai đến thăm bạn
Câu chuyện còn dễ thương...

Thăm LVD tại bệnh viện ĐN11/4/14, viết lại 16/4/14
NQC

(*) đến thăm D, viết vội mấy câu thơ ý như trên tặng bạn, định sẽ thăm lại để lấy post lên blog thì đã muộn rồi. Bạn đã ra đi hôm nay.

(* *)ngày sách VN 21/4 năm ngoái Dũng mời Chơn nói chuyện. Đến thăm, Dũng viết trên giấy ở bệnh viện vì không nói được:  " năm ngoái bài nói chuyện anh rất ấn tượng, định năm này sẽ tổ chức ở thư viện NTMK để nhiều khán giả hơn, nhưng thôi chịu rồi"

LV Dũng, giáo sư Pháp văn, PGĐ đại học ngoại ngữ ĐN