Monday, February 29, 2016

Ngày 29 tháng 2


29 tháng 2. ngày đặc biệt
Bốn năm mới có một lần
Như em một người đặc biệt
Gặp nhau. một đời trầm luân
Như bạn một người đặc biệt
Kết thân. rồi hận không quên...

Thế gian. Bao nhiêu đặc biệt
Bao nhiêu gặp rồi lại xa
Đời ta bao nhiêu đặc biệt
Buồn vui. Dặt dìu cỏ hoa...

29 tháng 2. Mười sáu
Giọt rượu uống hoài không say
Tháng hai. tháng ba. tháng bảy
Tháng nào đời già ngơ ngây
Mà cứ mộng tình mây bay
Vẽ vời. hân hoan. hoa mỹ
Buồn. Có ai đâu hay!...

Tháng hai 29. đặc biệt
Bốn năm mới có một lần
Dẫu bốn mươi năm lận đận
Dẫu bốn ngàn năm ngu ngơ
Dẫu bốn triệu năm lợ cợ
Cũng xin một ngày vu vơ!...

Cũng xin một ngày vu vơ
Nhìn em bước qua đồi cỏ
Con chim thôi hót thẩn thờ
Con ngựa dậm dật đôi vó
Anh u ơ buồn. ngồi làm thơ!...

Cũng xin một ngày thẩn thờ
Chẳng biết mưa hay là nắng
Chẳng biết đời đen hay trắng
Để anh khóc giữa đêm trăng
Mà trăng chết từ lâu lắc....

Nguyễn Quang Chơn
29.02.16
Tặng vô cùng...