Thursday, February 4, 2016

Đối vui chào Tết

Cuối năm Ất Mùi ra đường chộ lão dê già cà chớn. Già chi già chát. Nhìn thấy chán. Đồ già dê!

Đầu năm Bính Thân xuống phố gặp lũ khỉ trẻ phởn phơ. Trẻ chi trẻ lạ. Ngó bắt thèm. Bọn trẻ khỉ!

NQC
27 tháng chạp Ất Mùi

   Nguồn: internet