Friday, May 13, 2016

Biển khóc

    (Xác tranh Đinh Trường Chinh)

Chiều nay biển lặng khóc thầm
Hoang vu bờ bãi sóng ngầm cuộn trong
Một đời biển vốn thong dong
Chừ đây thắc thỏm. máu loang bốn bề...

Cá cua nức nỡ ê hề
Nửa say nửa tỉnh nửa mê nửa tàn
Đáy sâu hoang phế ngỡ ngàng
San hô chết cứng. Ngút ngàn phù du...

Biển buồn ôm bước mộng du
Gởi vô tận. Đến ngàn thu. Nỗi hờn...
Biển xanh. Con sóng dập dờn
Đâu người muôn thuở chập chờn cùng ta
Sao người đem bãi tha ma
Lạnh lùng trao biển mù sa tiếng buồn?!...

Chiều nay biển lắng vó buông
Thuyền trơ bãi cạn. Lưới luồn gió trăng
Lặng lờ cá khóc đêm đen
Biển âm ỉ hỏi. Ươn hèn vì đâu?!

Sóng xanh nhiễm bạc mái đầu
Còn ru ai nữa. Nỗi sầu tịch liêu!
Ngư dân gác mái đìu hiu
Biển vô vọng với tiêu điều trần ai...

Buồn thay một kiếp nhạt phai
Khóc người phụ bạc. Ngày mai. Biển tàn!....

Nguyễn Quang Chơn

ĐN, 13.6.16, nhớ biển của tôi. Tặng hội biển BL