Saturday, July 23, 2016

Đêm cuối tuần ở Hội An


Đêm Hội An. uống rượu một mình
Bên sông Hoài lặng thinh
Bên du khách vô tình
Bên chập chùng hư ảo...

Ta trôi trong lão đão. nghĩ suy
Trong hạnh phúc đời người
Trong có. không. không. có
Trong phúc. hạnh. cô. miên...
Trong ảo. huyễn. đảo điên
cõi ta bà trần thế...

Giọt nước rơi. ngấn lệ
Khoé mắt buồn. Mênh mang...
Biển sóng rủ hoang tàn
Bờ bãi buồn trơ vắng
Cá trơ mắt khóc
Người gập đầu than
Đêm Hội An phố đã lên đèn
Ta
Một mình ly rượu...

Ly rượu buồn không nói
Ta buồn không người chia
Anh vui bên bờ kia
Em cười bên phố nọ
Có còn chi đâu một thuở mơ màng
Ngày nắng ấm...

Dường như đã chết
Chết hết sử kinh
Chết hết sinh linh
Chết hết tự tình
Ta rớt lại
Một mình
Tiếng khóc....

Đêm sông Hoài gió ngát
Mình. uống rượu một mình
Em nhắc một câu kinh
Anh nhắc lại lòng mình
Rồi
Lặng lẽ....
Ngày mai
Rồi
Lặng lẽ...
Lặng lẽ
Buồn...

Nguyễn Quang Chơn
23.7.16
Hội An, tặng MT, PD, TLĐ, TNT