Saturday, November 12, 2016

Thứ bảy, đọc thơ Phạm Cao Hoàng và nhớ

Cuối tuần buồn vu vơ
Nhắn thơ thăm anh Ngọc
Gọi người bạn xa lắc
Rồi độc ẩm một ly...

Đời là cuộc phân kỳ
Là mênh mông nỗi nhớ
Nhớ. Luôn luôn là nhớ
Trong mỗi cuộc tử sinh
Từ sâu thẳm tâm tình
Trong vô hình, vô thức!...

Giơ tay mở cuốn sách
Hôm nào Viêm Tịnh tặng
Ngạc nhiên khi tác giả
Là thầy Phạm Cao Hoàng..

Là nhà thơ Phạm Công
Là ông anh khó tính
Ở Scibilia
Ở Virginia
Làm thơ và chụp ảnh
Một đời cùng Cúc Hoa
Mới về mùa thu qua
Ngồi vui Tân Sơn Nhất...

Đọc từng bài thơ xinh
Nhớ sao là năm tháng
Bao mail qua mail lại
Những câu thơ thành hình
Và nhớ những thân tình
Anh em Sài gòn quán
Anh Đinh Cường độ lượng
Anh Minh Nữu rộn ràng
Chị Lãm Thuý cao sang
Anh Phùng Nguyễn dịu dàng
Phạm Cao Hoàng nghiêm nghị...
...
Rồi cũng phải chia tay
Người đi về lối này
Kẻ hoài hoài ngõ khác
Câu thơ như khúc hát
"Còn thơm mãi mùi hương!..." (*)

Còn thơm mãi mùi hương
Trên ngàn dặm con đường
Mai kia mình về đất
Hương tràn ngất niềm thương!...

Nguyễn Quang Chơn
12.11.16
Tặng anh PCH, anh VT, anh ĐHN và nhớ anh ĐC, PN
(*) tên tập thơ PCH tặng "đất còn thơm mãi mùi hương" Thư Ấn Quán xuất bản 8/2016
Đã gửi từ iPhone của tôi