Sunday, March 19, 2017

Sông Hàn, chiều          Chiều sông Hàn. Internet

Chiều bên ni Sông Hàn
Ngó qua bên tê Hà Thân. bát ngát (*)
Nước một màu ngăn ngắt. con thuyền trôi
Em bên tôi. chiều xuống
Giọt nắng rơi. vàng quyện gót chân...

Chiều sông Hàn. bâng khuâng
câu chuyện cũ
Mỗi ngày mấy chuyến phà qua
"Con gái quận ba
không bằng bà già quận một" (*)
Chừ Hà Thân trở mình chót vót
Phố xá cao tầng nghiêng ngó biển. mênh mông...

Em bước nhẹ hư không
Dáng rủ sông Hàn mơ bóng
Bãi bờ vi vu tiếng sóng
Ngược thời gian đếm tuổi đời trôi...

Bao nhiêu năm mới được đổi dời
nhà chồ dột nát
Đói nghèo ngột ngạt
Sinh kiếp mong manh...
Rồi chừ,
Những nhịp cầu vàng tím đỏ xanh
Nối bước chân nhanh
Kẻ qua người lại
Rộn rã sáng chiều ngược xuôi mê mải
Quán xá ầm ào ấp áp nỗi vui...
...
Chiều bên ni sông Hàn 
Ngó qua bên tê Hà Thân 
ươm nắng
Sơn Trà lẳng lặng
Mẹ dịu hiền áo trắng mây vương (**)
Rắc cam lồ cứu độ biển quê hương
Đã mấy đau thương
Biết bao hoạn nạn
Một chút máu xương loang trên đầu sóng 
Biển Đông buồn 
ủ vọng 
bến Hà Thân...

Chiều. Em bên anh 
không nói
Tháng năm vòi vọi
Đường xuôi gối mỏi,
Bàn tay gầy ghém gói yêu thương
Bóng ngả tà dương
Vô thường lặng lẽ

Chiều. sông Hàn,
Rơi nhẹ
một hạt sương....

Nguyễn Quang Chơn
17.3.17, tặng MT

(*) những câu thơ vô danh. Hà thân thuộc quận 3, ngày xưa qua lại bằng những chuyến phà
(**) tượng mẹ Quan Âm trên Sơn Trà nhìn ra biển