Thursday, March 5, 2015

TRĂNG NGUYÊN TIÊU

Bước chân một bước đã xa
Ngày đi không vội cũng đà nguyên tiêu
Vừa giang tay đón xuân thiều
Đã hoàng hôn giữa cô liêu bóng chiều...

Ngập ngừng vó ngựa lưng đèo
Em. Mùa xuân
có vẫn hắt hiu đợi người?
Trăng treo lờ lững ngang trời
Em. Em có lạnh
dẫu một thời rạng êm?

Nguyên tiêu. Lá rụng bên thềm
Rượu rơi giọt đắng. Hoa rời rạc hoa!
Mênh mông. Gió bụi la đà
Xanh xao bến nước. Giang hà lạnh căm!

Nguyên tiêu. Bốn bể dâu tằm
Trơ vơ. Quạnh lắng. Em nằm đợi ai?
Trăng loang ngoài nỗi u hoài
Chắp tay niệm tiếng bi ai cùng người?
Sâu trong vô tận tiếng cười
Em,
Đâu đó vẫn 
Một lời tử sinh!

Nguyên tiêu. Giấc mộng thình lình
Soi trong đáy cốc. Thấy mình. Còn đây!

Tìm trăng. Trăng vẫn còn say!...

Nguyễn Quang Chơn
15 tháng giêng Ất Mùi, 
05. 3.15