Sunday, November 8, 2015

CHÂN DUNG


Tôi chưa tập được quán thở
Tôi chưa tập được an thiền
Nên tôi hay tự vẽ khuôn mặt mình khi vui hay buồn
Để thấy sắt son. để đừng vui quá nhiều. hay buồn quá thể...

Đêm nay chủ nhật buồn
Ly rượu độc ẩm. uống
Vẽ mình. Vẽ tâm tình trong cõi nhân gian
Màu nước mênh mang ly rượu đắng
Quyệc quạc trên trang giấy trắng
Tôi hiện nguyên hình...
Em ở đâu. Anh ở đâu. Con ở đâu. Bạn ở đâu. Ngày ở đâu. Đêm ở đâu...sao lạnh?!...

Tôi ở đây!...

Trời không mưa. trời không tạnh
Mấy giọt mưa rơi rả rích một mình
Lặng lẽ. giữa đêm...

Ly rượu buồn uống cạn cho em. cho tuổi ngút ngàn. hương cạn
Và cho tôi. cho bạn. rủ ngày mai...

Ngày mai hồng nhạt nắng phai
Còn bên nhau chút hình hài. xin vui!...

NQC
8.11.15