Friday, August 19, 2016

Thơ và nhà thơ


Đọc thơ Trần Vấn Lệ
Cứ như người 20
Sáng mở mắt là nhớ
Đêm chưa buông đà mơ
Cứ như chàng mới lớn
Vì đang yêu. Mần thơ!...

Xem cái hình anh chụp
Mới đây ở Sài gòn
Với "sư thầy" Hồng Ngọc
Mới...vấn lệ cùng anh....

Nhà thơ già hom hem
Như là già tới nóc (*)
Đang ngồi đâu quán cóc
Mặt buồn như...mắc mưa
(Quán chắc buồn lưa thưa
Không có cô chủ trẻ....)

....

Nhưng chắc anh vẫn yêu
Mỗi ngày yêu mỗi vẻ
Yêu người yêu hồi trẻ
Yêu kẻ gặp lúc già
Yêu hàng cây trước ngõ
Yêu nụ hồng trong sân
Yêu cô gái măng non
Cùng người yêu vui bước
Yêu cô phụ héo hon
Bên bàn thờ hương khói...

Nên mới làm thơ giỏi
Nên mới làm thơ nhanh
Nên mỗi sáng mới tinh
Là đã có thơ tình
Long lanh thơ vấn lệ

Nhà thơ đâu cần trẻ
Làm thơ đâu nệ già
Với tâm hồn mới mẻ
Một trái tim thiết tha
Một cõi lòng bao la
Thì tình thơ thắm thiết!...

Chúc anh hoài mãi miết
Tặng thơ tình nhân gian
Con chim bay trên ngàn
Con cá bơi dưới suối
Thơ anh hoài vời vợi
Theo cuộc chơi hoang đàng!....


Nguyễn Quang Chơn
20.8.16
Tặng anh TVL
Nhân đọc những bài thơ TVL trên blog TTNM
(*) chữ ĐHN