Sunday, September 25, 2016

Tài hoa kia cũng một đời hư không

Nửa đêm nghe tiếng thầm thì
Tài hoa. cũng chẵng tư nghì được nao
Trần gian bước thấp bước cao
Nhân sinh thất thập ồn ào thắng. thua
Tháng năm ma quỉ cười đùa
Nắng mưa mưa nắng mấy mùa tịch liêu...

Phố xưa gột nát mỹ miều
Tài hoa kia cũng liêu xiêu một đời
Giơ tay vói vội cuộc chơi
Nước non gãy gánh. Đàn phơi phím buồn
Thả hồn mộng chết dưới truông
Con chim khóc ngất trên nguồn gió reo
Kể từ đá mõi chân đèo
Kể từ gió hú lộn lèo chân như
Kể từ đối mặt nghìn thu
Kể từ mẹ hát lời ru vào đời
Là từ biết lá thông rơi 
Là từ biết mấy vạn lời cũng không
Là từ biết đất em nằm
Trăm năm cũng một lời man mác buồn!...

Tài hoa rớt mộng theo suông
Mắt ngơ ngác ngắm chiều buông lối về
Dẫu xa xưa vạn câu thề
Bên nhau mắt trũng môi trề, vẫn không
Nửa đêm lặng lẽ ngồi trông
Xa xăm mấy thuở vẫn mong có người
Thế gian đã héo câu cười
Tài hoa kia. cũng một đời hư không!...

Nguyễn Quang Chơn
25/9/16
Đà Nẵng, đêm, khi xem clip một nhạc sĩ tài hoa, một người anh thân kính trên báo điện tử...