Sunday, October 2, 2016

Thơ đùa qua @ NLV-NQC

Lãng tử có bằng bác Vỵ đâu
Ba lô bạc thếch. bạc tóc râu
Nơi mô cũng tới. âm thâm diệu
Hẹn Tết sông Hàn. tôi. bác. phiêu!!!

NQC
02.10.16

Đã gửi từ iPhone của tôi

Ngày 02-10-2016, vào lúc 09:03, vy nguyen <luongvynguyen2@gmail.com> viết:

Bác Chơn lãng tử phiêu bồng quá
Vi vu cùng hiền thê thích ghê
Hẹn Tết này về cà phê nữa
Nhìn sông Hàn tìm dấu chân quê!

2016-10-01 18:59