Sunday, December 18, 2016

GỞI ANH ĐỖ HỒNG NGỌC

Nguyễn Quang Chơn

              
ĐHNgọc & NQChơn


Ở trỏng chi vui "sư thầy" ơi?
Nơi đây mưa gió ngút phương trời
Mấy ly độc ẩm lòng vẫn lạnh
Nhớ bè. nhớ bạn. nhớ chơi vơi!..

Ở trỏng buồn không "sư thầy" tôi?
Nơi đây vắng ngắt nói không lời
Đi lên đi xuống. qua rồi lại
Chỉ một Tâm. rồi Tâm. thế thôi!...

Sức khoẻ sao rồi "sư thầy" ôi?
"Gút" kia chỉ số đã răng rồi?
Bước chân người vẫn luôn trầm ổn?
Niêm hoa vi tiếu ấm bờ môi?

Chắc hẳn sư thầy đang rất vui
Một khi pháp Phật thấm trong người
Một khi ngũ uẩn giai không thị
Pháp thân như mộng bào huyễn ảnh
Thử hỏi rằng người chẳng sướng ru?

Ở trỏng bạn bè gặp nhau không?
Cuối tuần có những buổi chờ mong
Hồng Ngọc nhẹ nhàng "tào lao" với
Thiên hạ lớn già trẻ mênh mông?

...

Ở trỏng vui không? Đây thì không!
Mưa giăng thúi đất. Gió xoay mòng
Bạn bè hiu hắt. Buồn ngăn ngắt
Rượu rót. Mịt mùng. Mong nhớ mong!

Buồn. vui. vậy đó sư thầy ơi
Cách nhau ngàn dặm mấy phương trời
Ngưỡng trông thiên hạ đời êm ả
Gặp lại. ân tình rộn rã chơi!...

15.01.16
Nguyễn Quang Chơn
Gởi anh ĐHN


Đỗ Hồng Ngọc trả lời

Ôi trời đang giữa tháng Mười hai
Mà Chơn đã vội tháng Giêng rồi!
Chắc hẳn trong lòng có chi bực
Nên mới cầu mong ngày tháng trôi!