Wednesday, August 6, 2014

Bài thơ tháng 8

Ngày tháng xa ngày tháng xa
Bước chân trần rong ruỗi
Niềm vui qua nỗi buồn qua
Nụ hương đọng lại thiết tha tuổi người

Tiếng cười vui lời reo vui
Bước đời trôi nhịp nhanh
Bạn đi xa bạn lại gần
Tình yêu chắp cánh thiên thần bay lên

Mùa thu ngỡ cánh lá vàng
Ô hay chiếc lá bên đàng vẫn xanh
Dang tay giữa cuộc hồng trần
Tiếng chim mổ hạt bên Đông bên Đoài

Vườn hoang nở nụ ban mai
Gót chân ai bước bước dài thênh thang...

Sg, August, 14
Tặng PD, HMTâm, ĐVVinh