Tuesday, August 5, 2014

Những bài thơ đã đăng tháng 8, 2012

THÁI BÌNH THIÊN HẠ SỰ,
 
(Đã hết sắc màu chinh chiến cũ, em có bao giờ em nhớ ta…)(QD)
 
Chinh chiến đâu còn, chinh chiến xa,
Kiếm cung lưu lạc chốn ta bà,
Bào xưa mão cũ sờn hoen úa,
Chén rượu đưa người đã cạn khô…
 
Người lính bạc đầu khêu bếp nhen,
Mơ màng ngồi nhắc chuyện Nguyên phong,
Tháng năm biên ải mờ xa lắc,
Vó ngựa sa tràng lạc gió trăng…
 
Chinh chiến xa rồi kìa ngai vương,
Mỹ hưng kiêu hãnh đất thiên hoàng,
Mồ hôi nở lúa no lòng Hậu,
Máu thấm đền đài ấm cật Vương...
 
…Lá còn rụng giữa vườn xưa,
Nghĩa tình năm trước hương thừa, gió bay…

XẾP LẠI,
 
Về thu xếp lại, ngày trong nếp ngày, ngậm ngùi ôi đá cũng thương thay…(TCS)
 
Về thu xếp lại tuổi người,
Về thu xếp lại bóng đời tịch liêu,
Không gian kia đã về chiều,
Về thu xếp lại, tôi ngồi với tôi,…
 
Còn kia vệt nắng bên đồi,
Ngoài kia vó ngựa tiếng rời rạc qua!
Lặng yên trong cõi ta bà,
Tôi ngồi xếp lại mặn mà thủy chung.
 
Hôn em mặn nhạt cuối cùng,
Môi khô mắt héo muôn trùng lòng nhau!...
Nắng mưa mưa nắng một màu,
Về thu xếp lại niềm đau. Muộn màng…
 
17.8.12, tặng P Dũng, NHT
 Nguồn:  vanchuongviet.org