Saturday, August 16, 2014

NÓI VỚI GÓC BÈ BẠN

Hơn một năm rong chơi với bạn bè, với văn nghệ và với công ty PKH. Bạn thì bạn xưa cũ có, bạn mới thêm có. Văn nghệ thì thơ văn vẽ nhạc. Với PKH thì là chủ tịch HĐQT.

Blog nguyenquangchon.com GÓC BÈ BẠN mở giữa năm 2013 ghi lại các sự kiện vui buồn này. 

Đến chừ. Bạn bè thì cũng rọt rặt còn lại vài người. Viết thì một số tản văn, truyện rất ngắn, phiếm luận. Thơ thì một số bài có vần, ghi lại những tâm sự đời người. Vẽ thì chủ yếu vẽ chân dung. Gặp ai cũng vẽ. Vẽ như muốn vội vàng góp nhặt, níu lại những gương mặt đời người. Vẽ với viết lấy vui là chính. PKH thì chưa tới một năm, việc làm ào ào từ Bắc Trung Nam, lương bổng anh em đã vững vàng trong thời buổi kinh tế khó khăn này....

Blog Góc Bạn Bè tới giờ cũng đã khoảng 30 ngàn khách viếng. Có những người đến ân cần, có người lập một ban nghiên cứu, rồi tìm cách hack. Hack đi hack lại đã 3 lần, thấy chán lại thôi!

Hôm nay, sau mùa vu lan, sau một chầu nhậu ngất ngư.  Ngủ dậy chợt thấy lòng trống không. Không ham muốn một điều chi nữa. Chán hết mọi thứ. Nhớ anh Sơn Núi rủ lên Blao chơi với rắn. Anh nói mặt rắn xấu nhưng lòng rắn tốt hơn người.  Chợt muốn khép cánh cửa lại. Lang thang. 

Thôi vứt bút lông, bẻ bút chì. Không viết, không vẽ nữa. Đóng Góc Bè Bạn lại. Tạm xa các bạn bè quen. Tạm biệt ông bạn hacker đang rình ngoài cửa. 

Còn một chút vấn vương với dự án lớn ở duyên hải miền trung đang giúp đám em ký kết. Xong, sẽ phiêu bồng, phiêu hốt, phiêu nhiên. Biết có được không?!...

16/8/14, NQC