Sunday, May 10, 2015

CHIỀU TRONG NHÀ THƯƠNG

Chán chi như ở nhà thương
Khoanh tay nhìn nỗi vô thường đi qua! 
Xót người thay cõi ta bà
Thương thân thay giữa bóng tà huy bay...

Chán chi như ở nơi này
Có không. Không có. Tháng ngày phù du. Tiếng kinh rời rạc âm u
Giang tay níu giấc thiên thu hạnh tràn!...

Gọi em trong giấc mơ màng
Chiều loang loang nắng mây ngàn suối xanh
Hoang vu giữa chốn thị thành
Nhà thương qua lại cũng đành xót thương
Dìu em đi cuối con đường
Nắng mưa là tiếng đoạn trường đó em...

NQC 10.5.15
BV đa khoa ĐN
Tặng MT