Thursday, May 14, 2015

KHÔNG ĐỀ


Không làm chi cũng làm răng
Không làm răng cũng băn khoăn, cũng là
Quẫn quanh trong nỗi thiệt thà
Mưa lên nắng xuống cũng qua một ngày!...

Không làm chi cũng ở đây
Giương đôi mắt ngắm tù đày quanh ta
Không làm răng cũng rất là
Một câu nhân thế rườm rà tự xưa

Giang tay với mấy cho vừa
Tử sinh ly biệt hương thừa đâu đây
Không làm chi cũng một mai
Một mai mai một vắn dài nhân sinh

Chẳng làm chi cũng thình lình
Nghe thiên thu gọi. Biết mình còn, không?!...

NQC
Bệnh viện Đa khoa ĐN, 14.5.15