Sunday, August 23, 2015

CHÂN DUNG


Cứ mỗi lần nhớ bạn
Xa xôi. ôi xa xôi
Cứ những chiều những tối
Nhớ người thương người thân
Một mình trong phòng riêng
Có hình bè bóng bạn
Anh Cường gọi " sào huyệt"
Mình gọi phòng " trốn Tâm"...

Một mình. Một mình thôi
Nhớ anh và nhớ tôi
Nhớ tận cùng thế giới
Nhớ muốn khóc muốn cười
Nhớ lân đân lận đận
Nhớ lan man vô tận
Rồi một mình ngẩn ngơ....

Làm thơ. Ừ làm thơ
Mà làm hoài cũng chán
Giấy. Màu. Đêm bãng lãng
Mùi dầu rủ rê ai...

Vậy là cứ lai rai
Vẽ mình. Ừ. tự hoạ
Để gởi cho khắp cõi
Ta đây.  Chơn  là ri!...

Nhớ sao những phân kỳ
Thương sao bao hội ngộ
Hạnh vu lan tới đó
Làm sao mà yêu nhau?...

NQC
Tặng bạn bè, một tối nhớ nhung
23.8.15