Sunday, August 23, 2015

Chiều vô vi

Nước trôi. Mây bay. Gió cuốn...
Ngày lên. Trưa im. Chiều xuống...
Bạn ngồi. Tôi đứng. Người đi...
Trần gian bất khả tư nghì
Ôm vào tay hết những gì yêu thương
Ngày mai vội bước lên đường
Hoa trôi. Gió cuốn. Mù sương cuối đường
Gởi em thơm ngát nụ hương
Trái tim đập giữa vô thường gió lay...
Chiều nay mình tôi. Mà say...

23.8.15 tặng PD, TLĐ