Saturday, August 17, 2013

NHỚ BẠN TRẦN TRỌNG PHƯỚC,


Mi đi nhanh rứa Phước,
Răng không hẹn hò nhau?
Dẫu biết mi đi trước,
Bọn tau cũng theo sau!

Mà sao mi đi vội,
Mới đó còn hứa tau,
Mình có một chai rượu, 
Gặp nhau ta sẽ say!

Chừ mi đi tít tắp,
Tau lẫn thẩn nơi này,
Ly  rượu kia tau uống,
Giọt nào cho mi đây?

Sài gòn phố vẫn đông,
Bạn bè vẫn hội họp,
Đời vẫn cứ nhảy nhót,
Mà không mi. Buồn trông!

Thôi thì mi ở đó,
Anh em còn ở đây,
Cách nhau bờ sinh tử,
Thì nghĩa nhân vẫn đầy!

Mi đi là mi khoẻ,
Bọn tau tràn nhân gian,
Những nhọc nhằn thế sự,
Những bàng hoàng hoang mang!..

Thôi hẹn nhau Phước nhé,
Dẫu đứa trước thằng sau,
Thì mình vẫn lã lướt,
Những niềm vui ban đầu!

Như thuở trời đại học,
Cứ ngu ngơ hồn xanh,
Cứ gặp một ánh mắt,
Là thấy đời mông mênh!

Thôi mi ở đó hỉ,
Mấy thằng đang nói nhau,
Mai mốt Phước với Nhạn,
Sẽ đón mình lao xao!...

NQC, 16.8.13

Bạn bè MPC đang hội ở Cali chợt nhớ những đứa ra đi Trần Trọng Phước, Hồ Hữu Nhạn,