Saturday, October 10, 2015

MƯA GIỮA THU


Mưa. Mưa. Mưa giữa mùa thu
Giữa thu nắng bỏng. Tưởng chừ hạ đang
Mưa đâu chợt đến hoang đàng
Ầm ầm nước đổ. Sấm vang. Ngất trời!...

Độc ẩm rượu. ngắm mưa rơi
Trong mưa biết có tả tơi. bao người
Ôm mưa. bao kẻ đơn côi
Dưới mưa. bao kiếp bời bời tử sinh?!!!

Mưa giữa thu. Mưa thình lình
Mưa như nhắn nhủ đời mình. sang đông
Bụi trần. Mưa rủ. Là xong
Đời mình. cuối buổi. mong manh lắm rồi!

Còn nhau. xin giữ nụ cười
Cho nhau vô tận. những lời thiết tha
Đêm nay mưa rủ quanh ta
Nhớ tha thiết nhớ. hoàng hoa. nhớ người!

NQC
10.10.15
Đêm thứ bảy cuối tuần, nhìn trận mưa to