Tuesday, October 13, 2015

Đọc đoạn ghi ĐC. vẽ Nguyễn Quang


Đêm buồn VN thua Thái Lan trận túc cầu world cup
Mở blog PCH có bài Đinh Cường vui với bạn
Tại nhà Nguyễn Quang. với mắm kho quẹt
Chợt vui...

Cám ơn anh Nguyễn Quang
Cám ơn anh Nguyễn Tường Giang
Anh Phùng Nguyễn
Anh Phạm Cao Hoàng...

Các anh luôn ở bên ĐC
Như những người bạn thiết
Để anh Cường quên những ngày chemo mõi mệt
Để anh yêu tha thiết 
Cuộc đời
Để mảnh toile còn tươi thắm sắc màu
Đinh Cường
Trong studio. trong garage làm phòng vẽ...

Sketch chân dung Nguyễn Quang
Như một sự tri ân
Như niềm vui chia sẻ!...

Mừng anh Đinh Cường với bao bạn bè yêu dấu, thân thương
Hẹn anh nhé!

"Mùa xuân phía trước, miên trường phía sau"

NQC, 
14.10.15