Saturday, August 11, 2018

câu chuyện internet

Mình có một trang blog cá nhân tên " GÓC BÈ BẠN" với tên miền "nguyenquangchon.com", lập từ 2013, khi mình vừa rời công ty cũ. Ở đây, mình post những bài viết, những câu thơ, những ký hoạ, về bạn bè, về người đời, và về những suy nghĩ lan man...

Trang viết được nhiều người hoan nghênh, đã có hơn 100 ngàn visitors vào thăm viếng. Tuy nhiên, cũng bị hack 4 lần. Bởi ai, vì sao, mình không biết. Phải nhờ đến Dũng, con trai mình phục hồi!...

Rồi tự năm ngoái, mình lại chăm đưa tin lên mạng xã hội face book, lơ là blog này. Tháng trước mở lên định post bài, mới hay vì không trả tiền thuê, chủ nhà mạng đã bán và đã có người mua domain này. Thường thì những giá mua này rất rẻ, khoảng vài mươi đô. Mình bèn đăng tin xin chuộc lại. Hai ngày sau, người bán rao giá một triệu đô (1.000.000, USD)! Ối chào! Té ra trang mạng mình cũng có giá hỉ. Biết rứa, mình gọi ông bạn này từ sớm, bán trớt vài chục ngàn, lấy vốn nhậu chơi!...

Lăng xăng tìm hiểu, đã biết ai là hacker, ai là mua và bán. Mình thấy buồn cười. Ông bạn này cũng rảnh, cũng cả lo!

Mình đã lập lại trang webb mới, cũng "góc bè bạn" với tên miền mới "nguyenquangchon.ifo", tức "nguyenquangchon.blogspot.com" . Anh em bè bạn nào yêu mến NQC, xin mời tiếp tục vào chơi. Và ông bạn thân thương kia có rảnh, xin ngồi chờ, chờ phá chơi cho đáng kiếp. Cám ơn nhé bạn, bạn cũ, từng rất thân!

NQC