Tuesday, August 14, 2018

KHÔNG ĐỀ

Ta về nằm giữa dòng sông

Dòng sông không chảy để mông mênh buồn

Ngất ngư gạn giọt trên nguồn

Triền xưa số kiếp buông tuồng nổi trôi...


Hắt hiu. tiếng ạ ời ơi

Con chim khóc ngất nghẹn lời thở than

Chênh vênh nước chảy đôi đàng

Bóng xưa quạnh quẽ. mù giang lửng trời!


Về đây. Về đây em ơi

Anh vun kiếp lại. Đắp đời cho nhau!... 


14.8.18