Wednesday, July 16, 2014

Không đề sinh nhật

Ngày sinh vừa đi qua
Nửa đời người đã quá
Có bao nhiêu xót xa
Có bao nhiêu hoa lá
Có mấy chuyện cười vui?!

Chầm chậm một mình thôi
Phim thời gian quay chậm
Như con sóng biển khơi
Khi lặng lờ êm ái
Khi giận dữ cuộn tung
Ta trôi giữa mông lung...

Không còn ai nữa cả
Xa rồi xa lắm rồi
Nước trôi qua khe đá
Mây trôi vào hư không
Ta sao hoài chông chênh?!

Một ngày sinh đi qua
Bao giờ ngày vĩnh biệt
Tiếng hú còn thảm thiết
Âm giữa tà huy bay
Ta một mình không hay

Trời hè chiều xuống muộn
Con còn đang giấc say
Bên kia trời lóng lánh
Ta sương khói đầy tay
Cung đàn vừa mới dứt
Người vỗ cánh chim bay...

Mặt trời chết lâu rồi
Trăng khuất bên đỉnh núi
Ai bên ta mới nhắc
Một ngày sinh vừa qua
Như tiếng bass rất trầm 
Nhắc ta một sinh nhật
Ta cũng có ngày sinh
Là ta đang sống thật!...

NQC, 2014