Monday, July 21, 2014

Tìm...,


Tôi tìm em và không thấy em
Em khuất đâu sau ngàn dâu xanh lá
Tôi tìm anh và không thấy anh
Anh lửng lơ bên đời tôi ngẩn ngơ
Tôi tìm tôi và tôi đã thấy
Tôi lang thang cô độc trên đường...

Tôi tìm một nhánh hoa
Chỉ những bông hoa vải là không rách, không tàn, không héo úa
Tôi tìm một bóng mát
Chỉ bóng mát hiên nhà là yên tĩnh phủ thân tôi
Tôi đi tìm giòng sông trôi
Những giòng sông trôi mãi không dừng
Như mây tôi tìm có có không không, lúc tan, lúc hiện
Như gió trên đồi khi lất lay, khi ào ạt, khi mang hơi mát, khi ngậm nắng tràn

Tôi đi tìm nên tôi lang thang
Đôi khi lạc đường
Tôi buồn tôi khóc
Tôi gọi em, em trách móc
Tôi gọi anh, anh rẫy ruồng
Tôi gọi tôi, tôi trần truồng vô vọng

Nắng thì ấm bên song
Hoa thì vàng nội cỏ
Thôi tôi không tìm nữa
Tôi ôm nắng ấm bên nụ hoa vàng
xếp hàng vào cõi mang mang...

NQC, Ngày đầu tuần tháng 7. 2014