Tuesday, July 15, 2014

Thung Lũng Hoa Vàng về Đà Nẵng

Thung lũng hoa vàng với màu vert quen thuộc và dã quì vàng tươi
Nguyễn Nam Tiến cầm tay từ San Fran về Sài Gòn
Đặng Văn Vinh cầm tay về Đà Nẵng
Màu dầu như chưa khô hẳn
Mùi sơn còn thơm quen...


Treo trên tường nhà phòng khách
Nhìn, và hình dung basement ở Burke Virginia
Nơi Đinh Cường ngồi vẽ
Chỉ vẽ mùa hè
Mùa Đông tuyết rơi lạnh lắm...
Nhớ hè 2012 đi qua cánh rừng Natick
Có vợ chồng nai sinh sống
Có chim ác là bay
Có sóc chuyền cành
Ly cà phê Starbucks với bánh croissant
Rồi cùng nhau vẽ
Cười vang...

Thung Lũng Hoa Vàng của Đà Lạt
của  San Jose
đã về Đà Nẵng
Trong phòng khách giữa hè nắng nóng
Để nghe ấm lòng và mát một tình thân...

Đà Nẵng,
 July 16

NQC