Thursday, July 3, 2014

TÀU CỘNG

Này các ngươi

Đánh cho để tóc dài, đánh cho để răng đen, đánh cho biết nước Nam anh hùng có chủ!

Hịch hào hùng của hoàng đế Quang Trung
Cháu chắt 20 vạn quân Thanh nhà bây chắc nhớ
Vong hồn tổ tiên bọn ngươi nghe lại chắc còn run!...

Nam quốc sơn hà nam đế cư!

Câu thơ thần Lý Thường Kiệt sấm rền 
Tổ tiên đời Tống nhà các người đã thuộc!

Hai chữ Sát Thát trên cánh tay người lính tinh nhuệ phương Nam

Bầy đàn cố tổ Nguyên Mông lũ bây từng run lẫy bẫy

Rồi Ngọc Hà xác Tàu Thanh chất đống
Rồi Như Nguyệt thây Tàu Tống nghẽn giòng 
Rồi Bạch Đằng giang nhuộm đỏ máu Nguyên Mông 
Rồi Đống Đa xác ông bà bây chất thành gò, thành đống!


Đại Việt này tự thuở bốn ngàn năm
Đã không biết bao nhiêu lần cha ông ta đã phải nhọc nhằn với bọn Bắc phương  phá phách

Sử sách còn ghi
Đá bia còn tạc
Đầu Liễu Thăng rơi ở núi Mã Yên
Thân Sĩ Nghị kẹt ống đồng sông Nhị
Ô Mã Nhi xác trôi Bạch Đằng giang 
Sầm Nghi Đống gò Đống Đa treo cổ..

Sao bây không học bài lịch sử
Sao bây không nhìn gương tiền nhân
Vị cớ gì không để dân ta yên thân.
Vị cớ gì không để nước ta bình ổn
Mi hết gầm ghè biên đầu giới tuyến
Lại chằm hoằm le lưỡi liếm biển Đông
Rồi chơi những trò bẩn thỉu trẻ con
Đưa đồ giả, đồ độc hại tràn qua cửa khẩu
Mi vẽ đường lưỡi bò nham nhở
Mi cướp Hoàng Sa, mi lấn Trường Sa
Mi đẩy dàn khoan, máy bay, tàu chiến
Mi cướp phá giết hại bà con tau đang yên lành ở biển khơi đánh cá

Tội mi ngất trời
Lỗi mi ngập đất
Mi đã đáng chết trăm lần
Mi đã đáng tru di vạn tộc

Dân ta đang chờ ngày hỏi tội
Rồi sẽ biết nghe con
Tàu cộng, liệu hồn!

Tháng 7,14
NQC