Tuesday, December 15, 2015

Bạn đã vượt qua


Đến thăm Đỉnh
Bạn vừa ra khỏi phòng mổ
Sau hai ngày mê giấc ngủ sâu
Bởi cơn đại phẩu...

Bạn đang ngồi húp từng muỗng cháo
Đôi mắt sáng lên chào tôi
Tôi mừng muốn khóc
Vậy là bạn đã vượt qua
Vượt qua thật rồi con dốc tử sinh
Ôi làm sao biết được đời người!...

Nhớ hôm kia tôi còn ở Nhật
10 giờ bạn mổ. 9:30 máy tôi bỗng mất sóng không liên lạc được VN
Lòng bồn chồn lo lắng không yên
15 giờ bạn xong cơn mổ
15:30 phone tôi tự nhiên trở lại bình thường
Vốn không mê tín mà vẫn vấn vương
Gọi điện về con gái bạn
Ba con đã mổ xong bác sĩ bảo tốt
Ba còn mê man
Mà tôi vẫn hoang mang
Niệm Phật. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
Xin cứu độ người...

Hôm nay bạn cười
Nghe tôi kể chuyện lan man
Thằng Tùng Việt kiều 63 nay về SG lấy vợ 33
Thằng Đông vừa trúng hợp đồng gần trăm tỷ
Thằng Long ở Mỹ về vừa gọi điện
Tôi chuyển lời mấy người bạn phương xa gởi thư chia sẻ, chúc bạn bình an...

Phòng hậu phẩu không được ngồi lâu
Tôi nhìn bạn tôi hồi lâu
Muốn vẽ bạn đầy nghị lực
Đã vượt qua vượt qua...
Ngoài trời mưa lâm thâm
Gió gào bên cửa sổ
Lòng bạn chắc cũng ầm ào những sóng
Lo lắng ngày mai...

Ngày mai là ngày bí mật
Tôi chỉ biết hôm nay bạn đang nhoẻn miệng cười
Đang ăn chén cháo
Nên vui!...

Nguyễn Quang Chơn
ĐN, 16.12.15
Mừng Đỉnh vừa qua dốc tử sinh