Friday, December 25, 2015

Uống rượu ở ĐN thiếu bạnChánh Thăng Bình ra Đà Nẵng
Gọi tôi mời chiều nhậu chơi
OK. Noel đang đẹp
Trời mang mang lạnh cũng buồn...

Bạn đến. kêu ai nữa hỉ?
Thì thôi gọi thử thằng Kinh
Cuối năm chắc hắn rất bận
Lo chuyện bạc tiền linh tinh...

Rồi gọi thêm ai cho nhanh
Nhìn quanh bạn bè cũng cạn
Thằng Đỉnh vừa qua đại phẩu
Đang nằm yên dưỡng Hoà Xuân

Thằng B, thằng C, thằng Z
Đã tan nát giữa mông mêmh
Đang lạc giữa bao ngàn lối
Gặp nhau. buồn thêm lòng mình...

Cuối cùng hai thằng uống rượu
Cụng ly tiếng kêu làm vui
Ít ra ngày xưa bạn đến
Phải có Chơn Đỉnh và Kinh

Ngày nay cuối năm lận đận
Còn bạn với tôi lặng thinh
Biết nói chi đây bạn hỡi
Cuộc đời đâu như ý mình!

Thì thôi đêm ni hai đứa
Uống cạn. nghe đời tử sinh
Mai kia. rủi bạn thấy vắng
Bóng tôi cũng đừng thất tình

Chiều nay Đà Nẵng thiếu bạn
Ngày mai sẽ là hư không!...

Nguyễn Quang Chơn
25.12.15
Tặng Chánh và Đỉnh