Friday, December 4, 2015

Minh oan một bài viết


Mình không chơi face book
Bỗng thấy Tâm gởi email một bài đăng trên mạng xã hội
Ký tên Bác Sĩ Đỗ Hồng Ngọc, đang sống ở VN
Giọng văn rất lạ. Style rất khác. Đỗ Hồng Ngọc mô ri?

Thì ra trần gian ni "bất khả tư nghì"
Có một Ngọc cũng Doctor. Nhưng không đỗ. mà cũng chẳng hồng
Viết bài "tàn nhẫn..."
Rồi những fans yêu "thư cho bé sơ sinh" đua nhau post lên face book của mình
Vậy là bỗng dưng ông anh tôi bị lôi từ trên chùa Yên Tử xuống chơi chợ Hàng Da...

Gởi thư hỏi thăm. Anh Ngọc trả lời
A di đà Phật...
Thì ra anh bị "oan văn" lâu rồi mà mình đâu biết 
Nhức cả đầu. Đã đính chính trên trang nhà ĐHN (*) 
Thôi thì cứ tủm tỉm cười như đức Như Lai
Mặc nhiên
Trên đỉnh đền Angko Vat
Nghe anh,

Nguyễn Quang Chơn,
4.12.15
Viết vui cho anh ĐHN như một lời xin lỗi