Thursday, December 31, 2015

Merry Christmas and Happy New Year


NGÀY CUỐI CÙNG CỦA NĂM 2015. GÓC BÈ BẠN XIN CHÚC BẠN HỮU KHẮP NƠI TRÊN THẾ GIỚI ĐƯỢC BÌNH AN VÀ HẠNH PHÚC TRONG NĂM MỚI 2016.

NGUYỄN QUANG CHƠN