Wednesday, October 14, 2020

Chuyện cổ tích thế kỷ 21


Có em Ngô Minh Hiếu

Quê Thanh Hoá, Triệu Sơn

Mười năm cõng đi học

Nguyễn Tất Minh, bạn mình...


Cả hai thi đại học

Điểm số đáng vinh danh

Hiếu hai tám mười lăm. 

Minh thì hai tám mười

Hiếu chọn Y Hà nội

Minh Bách Khoa ngành tin!...


Minh đã đủ điểm đậu

Hiếu thiếu không hai lăm

Nói chung thì xứng đáng 

Với ngày tháng đăm đăm

Bao nhiêu là gian khó

Rất gian nan tơ tằm!...


Y Hà nội từ chối

Hiếu về Y Thái Bình

Từ nay là xa cách

Minh mười năm bạn mình!...


Cũng vì mạng xã hội

Phê phán quá chừng chừng

Mà hiệu trưởng Hà nội

Đổi giọng xin chào mừng

Mời Hiếu vào trường học

Để đời khỏi coi khinh


Nhưng Hiếu không phải kẻ

Cõng bạn mua cái vinh

Để trường Y bố thí

Như là thương hại mình!


Hiếu chọn học Thái Bình

Mọi người khen Hiếu đúng

Ngài Tổng kiêm chủ tịch

Tặng ảnh Hồ Chí Minh!...


Nguyễn Quang Chơn

15.10.20