Tuesday, July 14, 2015

Cho gởi lời thăm giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng và giáo sư Như Hạnh

Qua bài thơ hoạ sĩ Đinh Cường và hình chụp cà phê Starbucks ven rừng Natick
Quán cà phê chúng tôi thường ngồi
Các cô nhân viên người Mỹ quá quen ông hoạ sĩ châu Á hiền lành
Cô manager nhờ anh vẽ tranh nhỏ bán. Làm đẹp và lạ thêm quán của mình...

Tôi gặp lại hai giáo sư quí mến
Nguyễn Mạnh Hùng và Như Hạnh đại học J. Mason
Vẫn như thế. Anh Hùng khoẻ mạnh rạng rỡ. Anh Hạnh gầy gò trầm tư...

Tháng sáu lên Virginia các anh đều vắng
Bây giờ thấy các anh trên trang web Nguyệt Mai mà vui
Vì biết các anh vẫn khoẻ
Biết anh Đinh Cường vẫn...ok!

Bây giờ là tối thứ hai Việt Nam
Là sáng thứ hai bên đó
Mấy anh có ra cà phê không?
Còn em thì rót ly rượu đầy
Các anh Starbucks còn em Chivas
Bao giờ các anh về Việt Nam?

Anh Mạnh Hùng nhớ nghe. Còn bao nhiêu điều trao đổi cùng nhau
Anh Như Hạnh triết gia thì chắc phải nhờ Trần Phương Kỳ đàm đạo...
Vẫn nhớ các anh hoài
Và cám ơn anh Đinh Cường
Mà, ủa, đâu rồi chiếc mũ Nhật màu xanh???

NQC. Tự hoạ arcrylic trên giấy với rượu chivas

Nguyễn Quang Chơn
13.7.15