Wednesday, July 29, 2015

Nhớ bạn vàng

Anh ở đầu sông tôi cuối sông
Anh trông lũ trẻ. Tôi ngồi không
Xa nhau đâu mấy đầu con sóng
Mà nhớ anh. rồi mong với mong!

Anh con Tạ Đạt. Tôi Nguyễn Cưu
Bè bạn đến chừ chừng sáu mươi
Sáu mươi năm có nhiều không nhỉ
Để gởi cho nhau một tiếng cười!?

Anh đã bộn bề nội. ngoại. ông
Tôi con với cái, vẫn lông nhông
Rong chơi bè bạn. Rượu mặn nhạt
Cứ hết lên Đoài lại xuống Đông!

Biết nói chi chừ tôi và anh
Khác nhau mọi kiểu. chốn kinh thành
Tôi hoài phiêu bạt. lòng khinh suất
Anh áo trong quần. Yêu vĩ thanh!...

Bên ấy có còn mưa không anh?
Bên ni trời rủ bóng yên lành
Tôi rót ly rượu Peter tặng
Nhấm nháp một mình. Tôi nhớ anh!...

NQC, 29.7.15
Uống rượu sớm. Nhớ Tạ Long Đỉnh