Monday, July 27, 2015

Đêm nằm mơ thấy con

Đêm qua mơ thấy con
Đêm Sài gòn khuya lạnh
Dũng lên sáu lên bảy
Như mười ba mười lăm

Ba cõng Dũng trên cổ
Như tung tăng đùa vui
Quê nội xanh xanh lá
Có đàn gà đang bươi

Dũng khóc đòi gà con
Nội đuổi chúng chạy tròn
Dũng nhảy xuống muốn bắt
Té đau khóc vang trời...

Ba đau cổ thức dậy
Mới 3 giờ 30
Một mình nhà rộng vắng
Một mình ba đơn côi...

Bên ngoài trời đang mưa
Chắc là hoang lạnh lắm
Bên kia chắc nắng ấm
Đang vào giờ ăn trưa...

Bỗng nhớ các con ghê
Bao giờ các con về
Cùng ba nơi nhà cũ
Ăn. nói. cười thoả thuê?

20.7.15
NQC