Monday, January 18, 2016

Đêm Sài gòn đọc Mây Trong Những Giấc Mơ của Lữ Quỳnh

Đêm Sài gòn buồn tênh. cô quạnh
Vẽ chân dung bạn bè. rồi vứt cọ. một mình
Nhớ mông lung...

Với tay trên kệ sách
Cầm tập thơ mỏng Lữ Quỳnh
"Mây trong những giấc mơ"
Lật đại một trang
Đọc bài bóng thời gian
Lòng chùng xuống

"...Cả bốn mùa đi. rồi lại
Tuổi vui buồn lặng lẽ trôi
Bấm đốt tay nghe đầu bạc
Quạnh lòng. chờ đất gọi mời"

Chọt nghe thiên thu quanh quẩn
Nghe âm u réo gọi chân mây
Nghe tiếng thời gian đứng lại
Trời kêu. hay đất gọi mời?...

Nhớ Lữ Quỳnh 2013
Lên Đà Lạt dự phòng tranh bạn
Stroke làm anh liêu xiêu
Vẫn bảo bạn dìu ra quán 
Để tìm ông Nguyễn Quang Chơn
Chỉ nhìn. không ăn. không uống
Rồi về. lặng lẽ. an nhiên...


Nhớ tháng 6. 2015
Đưa anh lên Virginia thăm bạn
Máy bay delay hai chặng
Vừa đi. vừa chạy. lo anh...
Mà anh như thêm sức mạnh
Khi sắp được thăm bạn mình!...

Thì thôi. đất kia chưa mời
Cứ vui nghe. anh Quỳnh nhé
Có ngày em quay trở lại
Cà phê Lover ngồi chơi...
Chỉ buồn là trong rộn rã
Đã luôn luôn vắng một người....

Sài gòn, 18.1.16
Nguyễn Quang Chơn