Thursday, October 27, 2016

Chân dung BS Đỗ Hồng Ngọc

Vậy là xong. Bác sư thầy
Đêm nay độc ẩm. Chỉ vài ly thôi!
Vẽ thêm bác sĩ của tôi
Đôi tai rất Phật. Sống thời rất dai
Lại thêm môi thắm mày ngài
Lại thêm cái miệng nhớ ai. Mỉm cười!

Vậy là xong. sư thầy ơi
Đừng chọc ghẹo nữa. Chơn tôi điên khùng
Lấy màu quẹt bậy lung tung
Biến Ngọc Hồng bỗng lùng bùng ra ai
Thiện tai. Ấy ấy thiện tai!
A Di Đà Phật. Lai rai giang hồ
Thứ năm. bè bạn hồ đồ 
Gặp nhau bình lựng. Cái lão hầm hồ Quang Chơn!
Thọ tưởng hành thức. Sạch trơn
Sắc kia còn đó. đẹp hơn bao giờ!
Ngày mai thuyền giạt bến chờ
Cùng nhau vỗ giấc bên bờ hạnh nguyên!...

NQC
24.10.16
Thân kính tặng anh ĐHN. Say rồi!