Thursday, October 20, 2016

Độc ẩm

Đang làm chi đó bạn tôi
Hoà Xuân phố mới có vui. có buồn?
Chiều nay trời chẳng mưa tuôn
Chẳng có nắng gắt. Gió luồn bóng mây
Chiều nay chẳng ai mời say
Một ly rượu rót cuối ngày
Mừng tôi!...

Một ly rượu. Một tôi thôi
Tà dương lặng khuất. Bóng người lặng câm
Đã xa mấy thuở trăng rằm
Đã qua tít tắp đăm đăm phận người
Chừ đây bóng núi ven đồi
Chừ đây gió lạnh sóng triều vỗ xa
Chừ đây giã biệt phồn hoa
Ánh dương mờ cõi sương tà lắt lay!

Chiều nay. Chén rượu mơ say
Người xưa bạn cũ về ngây ngất người
Vẽ trên khung vải nụ cười
Một hai ba bốn. Đất trời hư không!...

Dường như lòng xốn xang lòng!...


NQC
18.10.17
Tặng TLĐ, PD, TNT, NCC