Thursday, October 13, 2016

Đêm tận


1.

Sân bay Bangkok chờ giờ bay

Đọc thơ Lương Vỵ tặng. mà say

Tặng chi mà tặng ác ôn rứa

Ngồi chờ giờ bay. rảnh. buồn lay!

2.

Ngồi chờ máy bay. buồn mây bay

Nhớ  San Jose. Nhớ mới đây

Quỳnh Chơn Vỵ gặp. Cười ngây ngất!

3.

Cười ngất. Cười ngây. chuyện đời nay

Ông chằng. Bà chuột. thơ phú hay

Thi sĩ. Văn tài cứ nhốn nháo

Việt Nam. Thi nhân. Đòi Nobel!

4.

Rồi nhìn Lữ Quỳnh vẫn còn tân

Rồi thấy Lương Vỵ vẫn phong trần

Rồi thấy thằng mình như con nít

Cà phê. Đàm đạo. Cứ lên gân!

5.

Lái xe một vòng để Vỵ thăm

San Jose thành phố hoa vàng

Để nhớ quỳ vàng Phạm Công Thiện

Để nhớ Đinh Cường đang an nhiên...

6.

Rồi kéo về nhà nhậu chơi hè

Thi sĩ Lương Vỵ đâu màu mè

Lâu lắm đã ăn chay. Đọc Phật

Lữ Quỳnh cũng mấy bận...tè le!...

7.

Rứa mà mồi chay. Hết cognac

Rồi đến wishky cũng chơi luôn

Mấy miếng tàu phơ. Mấy hạt đậu

Có phạm giới không. Sư thầy hề!

8.

Rồi đàn. Rồi hát. Rồi hò hẹn

Một bữa lần nào qui cố hương

Ôm nhau bè bạn tri tao ngộ

Khoẻ. Vui. Là mừng. Là yêu thương!...

9.

Vậy nhé. Cứ hẹn đại tương lai

Cứ mong trần thế. Giấc mơ dài

Cứ như bè bạn còn. còn mãi

Nên hẹn. Tết về. Gọi lai rai!...

10.

Thơ anh. đêm tận. tận San Jose

Hay là đêm tận ở vườn quê

Hay là đêm tận trong nhung nhớ

Thì cũng ân tình trọn giấc mơ!...


Nguyễn Quang Chơn

02/10/16

Sân bay Suvarnabhumi Bangkok, tặng anh NLV, Lữ Quỳnh