Sunday, October 2, 2016

Đêm tận San Jose

    Nguyễn Lương Vỵ – Nguyễn Quang Chơn – Lữ Quỳnh
San Jose – June 26, 2015

Tặng Nguyễn Quang Chơn

1.
bên nhau đêm tận san jose
nhắc chuyện quê xa thèm trở về
đà nẵng sông hàn bông nắng lóa
dấu chân thơ dại đã bay đi

2.
đã bay đi cùng câu thơ lạ
nghiêng hết triều âm sóng mỹ khê
sơn trà non nước ngây âm đá
bén gót ghềnh sương lắng cổ thi

3.
bên nhau chuyện vãn nâng ly lên
rượu vang ấm giọng rồi nhắc tên
bằng hữu thân quen điểm danh hết
biết bao hệ lụy thời đảo điên

4.
thời đảo điên biết mần chi hử
mần thơ lơ láo thiệt bi hài
hộc máu trào đờm dăm ba chữ
ai đâu thèm đọc tự sướng thôi

5.
mần thinh không phải dễ đâu nha
ma quỷ phùng mang trợn mắt la
xảo ngôn lệnh sắc dân chết ngắt
tím ruột bầm gan rứa đó mà

6.
đêm tận vẫn còn thèm âm nhạc
so dây đàn rồi hát nghêu ngao
guitar lơi nhịp đời thêm khát
chân dung phóng bút bạn vừa trao

7.
chẳng biết khi nào còn gặp nhau
trần gian đây quán trọ hanh hao
chớp tắt chiêm bao chào một bận
chào tử sanh chẳng biết mần sao

8.
chẳng biết mần sao thì cứ hẹn
ngàn thâu dâu bể nắng hòa âm
mưa hòa điệu vườn xưa mận chín
gốc rạ cằn tội lắm xa xăm

9.
vậy nhé đêm tận san jose
sáng ra ngồi quán uống cà phê
một kiếp chỉ một giây tri ngộ
một đời trân quí rứa đó nghe!

Nguyễn Lương Vỵ
02.2016