Monday, October 14, 2013

Bão!


Gió quần quật suốt đêm,
Sáng ra còn gầm rú!
Gió giật cửa nhà muốn bung,
Gió lật mái hiên trước ngõ,
Gió bật tung gốc bàng,
Gió xoắn bay mái ngói!

Bão!

Đã mấy lần nhấm nhứ,
Lần này mới thật vào,
Nhà vững trong thành phố,
Còn thấy như rung rinh,
Những nhà người khốn khổ,
Chắc cực kỳ điêu linh!

Gió vẫn gầm vẫn rú,
Mưa vẫn đậm hạt theo!
Gọi con xa tít tắp,
Gọi bạn nghe gió reo,
Con đang ngồi đọc sách,
Bạn đang cà phê chiều,
Cùng ngồi trên mặt đất,
Mà sao khác biệt nhiều!

Bão!

Gió vẫn cứ gầm rú,
Ta trốn trong nhà yên,
Còn bao người cô lữ,
Trốn đâu quên nỗi niềm?!

Đà nẵng, bão đêm 14 sáng 15 tháng 10, 2013