Thursday, October 24, 2013

Sau cơn bão,

Bão qua. Cây lá xót xa,
Bão đi. Mầm mới nở ra xanh ngời!
Đời người. Cũng thế mà thôi,
Dẫu muôn sóng gió biển khơi. Dập dồn!
Cái vuông kia cũng sẽ tròn,
Trong vui sướng, có khổ buồn đan xen,
Bão ầm ĩ. Bão cả đêm,
Cây kia bật gốc. Đá thềm lật tung,
Bỗng nhiên những nụ mầm xanh,
Hiện lên vẽ lại bức tranh giữa đời!
Cám ơn cây lá của trời,
Cám ơn cánh biếc mở lời ước mơ!
Những nụ mầm xanh bên cánh nhành héo úa vì bão

Nguyễn Quang Chơn

24/10/2013