Tuesday, June 14, 2016

Nhân đọc một tên người

Từ trái qua: Nguyễn Lương Vỵ, Nguyễn Quang Chơn, Du Tử Lê

Nhân nhận email để biết đúng tên một người
nổi tiếng
Nhà thơ
Nhà ngôn ngữ
Kẻ đa tình
Chàng lãng tử....

Thơ của chàng hàng ngàn bài trôi nổi khắp địa cầu
Trên tủ sách
Trên giảng đường
Trong tim người
Trên giá nhạc...
Trong những căn phòng ồn ã karaoke...

Nhà thơ Du Tử Lê
Có tên thật kêu
Lê Phách Cự
Sao không là Cự Phách
Cho đúng kiếp mạng chàng
Một. Chàng. Lê. Phiêu Du. Cự Phách??

Thôi đúng rồi. Tên cha mẹ đặt cho
Nhưng mệnh số tự trời
Suốt một đời chàng đã rong chơi
Cự phách!...

Nhưng bên kia nửa vòng trái đất
Tên cuối cùng phải đảo thành Phách Cự
Theo
Cách gọi địa phương
Cũng như Nguyễn Lương Vỵ
Đổi thành Vỵ Nguyễn Lương

Đơn giản vậy thôi
Một Chàng du tử họ Lê rất là cự phách
Ở Việt nam rồi sang nước Mỹ
Trở lại nguyên hình Mr. Lê Phách Cự
Rất chịu chơi!

ĐN, 11.6.16
Nguyễn Quang Chơn
Bài viết vui chọc nhà thơ vui tính DTL


Đã gửi từ iPhone của tôi