Tuesday, February 3, 2015

Đinh Cường---Chiều gió lớn, nhớ bạn, nói vô Sài Gòn rồi ra Đà Nẵng ăn Tết

Bão ở đâu mà chiều nay gió lớn
rừng cây rạp theo chiều  gió lộng
và cành khô rụng cũng tơi bời
và bầy chim đã soải cánh bay đi

chỉ có môt người nhìn qua cửa sổ
trời mùa đông xám một màu chì
gió có làm cho màu bớt xám đi
để còn thấy được chân trời loé sáng

để còn tưởng về bạn đang đi ở Phố Hội
ôi mấy con đường con hm đẹp làm sao
mái cũ rêu phong mà nhớ mãi trong lòng
gần Tết rồi. nhớ mấy con tu huýt đất

gần Tết rồi. nơi đây mùa bão tuyết
trắng trời thương nhớ gởi nơi đâu
uống giùm tôi thêm ngụm rượu đi Chơn
khi bạn vô Sài Gòn rồi ra Đà Nẵng lại...


Virginia, February 2, 2015
Đinh Cường